Posted by : Sarah raqkel sexta-feira, 6 de junho de 2014

Quadros e Estrelas
☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * - ° ☆☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * - ° ☆☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * - ° ☆☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * · ° ☆ .. .: * - ° ☆☆ .. .: * · °

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ... ━ ━ ━ ☆- ‥ ...
----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★
----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★----- ★


★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°

☆彡★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°☆彡★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°☆彡★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°☆彡★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::. . :: · '°☆彡★. , ::. . :: · '☆ °. . :: · '゜★. , ::

★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .: *: · '゜☆. .: *: · '゜★. : *:. .:
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
: *: -. ° ☆. : *: · '゜☆. : *: · '
☆ Mi Mi Mi ★ ★ ☆ Mi
-. ·゜★ ·. ·. ☆ · ° ·. ·゜. ·. ·゜★ ·. ·. ☆
★彡
----- ☆
`*:;,. ★ ☆ - ~:,, *.
~ ☆ -:.,;
* ----------- ★
☆ -----------
‥ ... ━ - ━ ━ ★

 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹
Totsutotsutotsutotsutotsu Totsutotsutotsutotsutotsu

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
◆ ◆ ○ ○ ○ ◆ ◆ ◆ ○ ○
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
- ○ - ○ - ○ - ○ - ○
● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●● ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ●

● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ◎● ● ◎ ◎ ◎ ● ● ●

× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×× × × × × × × × × ×

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓★ ★ 〓 〓 〓 ★ ★ ★ 〓 〓
━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━━ ━ ┳ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┳ ━
━ ━ ┻ ━ ━ ━ ━ ━ ┻ ━ ━
━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ━ ╋
┣ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┫
┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓
┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛
─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ┬ ─
─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴
─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼
─ ─ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
━ ━ ┻ ━ ━ ━ ━ ━ ┻ ━ ━
━ ━ ━ ━ ╋ ━ ━ ━ ━ ━ ╋
┣ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┫
┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓
┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛
─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ┬ ─
─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴
─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼
─ ─ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞

♥・。.。*♥*。.。・*♥*・。.。*♥*・。.。*♥*。.。・*♥♥・。.。*♥*。.。・*♥*・。.。*♥*・。.。*♥*。.。・*♥♥・。.。*♥*。.。・*♥*・。.。*♥*・。.。*♥*。.。・*♥♥・。.。*♥*。.。・*♥*・。.。

♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚・*:..。♦♫♦*♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚・*:..。♦♫♦*♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚・*:..。♦♫♦*♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..

ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜♡゜・*:.ღღ .:*・゜♡゜・*:.ღ .:*・゜

LOνЁ ゜・*:.。. ♡loυё♡.。.:*・゜LOνЁLOνЁ ゜・*:.。. ♡loυё♡.。.:*・゜LOνЁLOνЁ ゜・*:.。. ♡loυё♡.。.:*・゜LOνЁLOνЁ ゜・*:.。. ♡loυё♡.。.:*・゜LOνЁLOνЁ ゜・*:.。. ♡lo

♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`♡、。・:*:・゜`♥*。・:*:・゜`

。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。+❤ฺ・。❤ฺ・。

♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪◀,*♡,*▶▪

。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦
。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦♥♦:.。。.:♦

+゚o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚+゚o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚+゚o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。o+゚♡゚+o。。

♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦♧♠♡♣♤♥♦

☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.☆♡☆.。.:♦♥♦:.。.

◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈◇♡◇◈**:;;;;;;:**◈

.。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚.。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚.。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。 。.:*・゚♡★♡゚・*:.。

o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○oo○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○oo○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○oo○♦♥♦○o+:;;;:+o○♦♥♦○o+:;;;:+

*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆**☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆**☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆**☆*☞*゚゚゚゚*☜*☆*☞*゚゚゚゚

▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙▣◙

♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――

。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。゜♥。゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。゜♥。゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。゜♥。゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。・゚

*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚゚・*:..。♡*゚¨゚・*:..。♡*゚

☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ 

❉:;;:・:;;:*♡*:;;:・:;;:*♡*:;;:・・:;;:*♡*:;;:・:;;:*:;;:・:;;:*♡*:;;:・:;;:❉❉:;;:・:;;:*♡*:;;:・:;;:*♡*:;;:・・:;;:*♡*:;;:・:;;:*:;;:・:;;:*♡*:;;:・:;;:❉❉:;;:・:;;:*♡*:;;:・:;;:*♡*

❀´ ¸.☆¸.✿¸.•°*”˜ƸӜƷ˜”*°•.•.¸ღ¸☆´ ¸.✿´´¯`•.¸¸.❀´ ¸.☆¸.✿¸.•°*”˜ƸӜƷ˜”*°•.•.¸ღ¸☆´ ¸.✿´´¯`•.¸¸.❀´ ¸.☆¸.✿¸.•°*”˜ƸӜƷ˜”*°•.•.¸ღ¸☆´ ¸.✿´´¯`•.¸¸.❀´ ¸.☆¸.✿¸.•°*”˜ƸӜƷ˜”*°•.•.¸ღ¸☆´ ¸.✿´´¯`•.¸¸.

✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:* ♡LOVE♡LOVE♡ ✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:*✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:* ♡LOVE♡LOVE♡ ✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:*✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:* ♡LOVE♡LOVE♡ 


゜・*⋇▫☸⊱∗゚:ღ。☸。ღ:゚∗⊰☸▫⋇*・゚☸▫.❁ .。☸.。・❁*▫゜・*⋇▫☸⊱∗゚:ღ。☸。ღ:゚∗⊰☸゜・*⋇▫☸⊱∗゚:ღ。☸。ღ:゚∗⊰☸▫⋇*・゚☸▫.❁ .。☸.。・❁*▫゜・*⋇▫☸⊱∗゚:ღ。☸。ღ:゚∗⊰☸゜・*⋇▫☸⊱∗゚:ღ。☸。ღ:゚∗⊰☸▫⋇*・゚

░♡░┳┣I░A░Ⓝ░К▒❀▒УOЦ░♡░░♡░┳┣I░A░Ⓝ░К▒❀▒УOЦ░♡░░♡░┳┣I░A░Ⓝ░К▒❀▒УOЦ░♡░░♡░┳┣I░A░Ⓝ░К▒❀▒УOЦ░♡░░♡░┳┣I░A░Ⓝ░К▒❀▒УOЦ░♡░


♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬♩ ♪ ♫ ♬ ♩ ♪ ♫ ♬ 

•**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**••**•


(✿❛◡❛ฺฺ)ノシ♫⁺♦*゚¨*✲ฺβyё βyё✲ฺ゜*:₀ ・*:..。(✿❛◡❛ฺฺ)ノシ♫⁺♦*゚¨*✲ฺβyё βyё✲ฺ゜*:₀ ・*:..。(✿❛◡❛ฺฺ)ノシ♫⁺♦*゚¨*✲ฺβyё βyё✲ฺ゜*:₀ ・*:..。(✿❛◡❛ฺฺ)ノシ♫⁺♦*゚¨*✲ฺβyё βyё✲ฺ゜*:₀ ・*:..。(✿❛◡❛ฺฺ)ノシ♫⁺♦*゚¨*✲ฺβyё βyё✲ฺ゜*:₀ 

✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧ ✿ฺ ♧✿ฺ

✫✞✫⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒✫✞✫✫✞✫⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒✫✞✫✫✞✫⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒✫✞✫✫✞✫⌒Y⌒Y⌒Y⌒

☆───────────────────< CONTENTS >────☆☆───────────────────< CONTENTS >────☆☆───────────────────< CONTENTS >────☆

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


 ∴│∴ ********************************************** 
∴\∨/∴           
─>※<─    
∵/∧\∵    
 ∵│∵ **********************************************      
     

Animais

.___.
{O,o}
/)__)
-“-“-
(\(\
( -.-)
o__(“)(“)
,_   _
 |\\_,-~/
 / _ _ |  ,--.
( @ @ )  / ,-'
 \ _t_/-._( (
 /     `. \
|     _ \ |
 \ \ , /   |
 || |-_\__  /
 ((_/`(____,-'

  )
  (__
 _ )_
 (_)_(_)
 (o o)
==\o/==╭╮
┃╰┳━┳╮╭╮╭━╮
┃┃┃┻┫╰┫╰┫╋┃
╰┻┻━┻━┻━┻━╯
Vamos abraçar 
 (˘ ᵕ ˘ (˘ ᵕ ˘)  / ⌒つ⊂ ⌒ヽ

Borboletas

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Emoticons Kawaii - emoticons kawaii - Powered by Blogger - Designed by -